Trường mầm non Hương Thủy đóng trên địa bàn xóm 9 xã Hương Thủy. Được thành lập năm 1968, với bề dày thành tích 50 năm hình thành và phát triển các thế hệ giáo viên nới đây đã dày công vun đắp, trở thành điểm sáng của bậc học mầm non huyện nhà. Trong những năm gần đây nhà trường luôn đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. 

Hiện tại nhà trường có 8 nhóm lớp với số lượng giáo viên nhần viên của nhà trường là 21 người.

Các giáo viên đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.